SDD Reason Codes

R-transacties

Bij de opvolging van domiciliëringen of automatische incasso is er een beperkt percentage die zal mislukken. De bank geeft deze feedback terug in verschillende types van “R-transacties”. Een “R-transactie” is een foutboodschap die terugkomt van de bank bij een mislukte Sepa Domiciliëring of Sepa automatische incasso.

R-transactions via Twikey

Wat zijn R-transacties


  • Reject: een Sepa domiciliëring die kan worden uitgevoerd doordat er een fout gedetecteerd wordt bij uitvoering bij één van de banken.
  • Refusal: een weigering van de schuldenaar aan zijn bank vooraleer de betaling wordt uitgevoerd.
  • Refund: een terugroeping van betaling door de schuldenaar gedurende de wettelijke periode (vooral bij CORE mandaten gedurende 8 weken)
  • Return: een Sepa domiciliëring die niet kon worden uitgevoerd bij de bank van de schuldenaar, meestal omdat er géén saldo op de rekening stond.

Voor de volledigheid vermelden we ook nog 2 R-transacties die enkel door de schuldeiser of crediteur gebruikt worden om een batch terug te roepen bij zijn eigen bank. (Revocation en Reversal). Elk type R-transactie bevat “Reason codes”. Deze codes geven meer detail over precieze reden waarom iets mislukt.

Het opvolgen van deze foutboodschappen kost tijd en wordt best geautomatiseerd. Twikey heeft een héél uitgebreide oplossing uitgewerkt om dit volautomatisch te beheren.